1 1

13 Plugin và Mẹo để Cải thiện Khu vực Quản trị WordPress 0 (0)

2023-04-04 03:20:17

13 Plugin và Mẹo để Cải thiện Khu vực Quản trị WordPress 0 (0)

688

Cách thêm giao diện người dùng mã ngắn trong WordPress với Shortcake 0 (0)

2023-04-04 03:20:16

Cách thêm giao diện người dùng mã ngắn trong WordPress với Shortcake 0 (0)

579

Cách hiển thị tất cả các bài viết WordPress của bạn trên một trang 0 (0)

2023-04-04 03:20:16

Cách hiển thị tất cả các bài viết WordPress của bạn trên một trang 0 (0)

667

Cách thay đổi nén ảnh JPEG trong WordPress 0 (0)

2023-04-04 03:20:16

Cách thay đổi nén ảnh JPEG trong WordPress 0 (0)

701

Cách chỉ hiển thị nội dung cho người đăng ký RSS trong WordPress 0 (0)

2023-04-04 03:20:16

Cách chỉ hiển thị nội dung cho người đăng ký RSS trong WordPress 0 (0)

615

Trưởng lão tăng kệ - Phần 007 - Chương 1 :(VII) Bhalliya (Thera. 2)

2023-04-04 03:20:15

(VII) Bhalliya (Thera. 2) Với người anh là Tapussa, trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở thành Pokkharavatì, con một người đánh xe cho đoàn lữ hành. Khi đoàn lữ hành đi ngang một khu rừng có bóng mát một đoạn đường bùn lầy ngăn đoàn lữ hành lại. Một vị thần cây, là người bà con hiện ra và nói: ‘Thế Tôn vừa mới thành đạo và đang ngồi thiền bảy ngày dưới gốc cây. Hãy cúng dường đồ ăn. Như vậy, các người được hạnh phúc và lợi ích’. Cả lữ đoàn hoan hỷ, không chờ nấu cơm, đem bánh gạo và mật đến cúng dường Thế Tôn.

634

Cách dễ dàng thêm Snapchat Snapcode trong WordPress 0 (0)

2023-04-04 03:20:15

Cách dễ dàng thêm Snapchat Snapcode trong WordPress 0 (0)

582

Cách thêm nâng cấp nội dung trong WordPress và phát triển danh sách email của bạn 0 (0)

2023-04-04 03:20:15

Cách thêm nâng cấp nội dung trong WordPress và phát triển danh sách email của bạn 0 (0)

531

Trưởng lão tăng kệ - Phần 004 - Chương 1 :(IV) Punna Mamtàniputta (Thera. 2)

2023-04-04 03:20:15

(IV) Punna Mamtàniputta (Thera. 2) Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh vào một gia tộc Bà-la-môn, trong làng Bà-la-môn Donavatthu, không xa Kapilavatthi (Ca-tỳ-la-vệ). Ngài là con trai của người chị của Trưởng lão Kondanna và được đặt tên là Punna. Sau khi làm tròn bổn phận của một người Sa-di, ngài tinh tấn nỗ lực cho đến khi chứng được quả cao nhất. Rồi ngài đi với người cậu ngài đến sống gần bậc Ðạo Sư, từ bỏ miền phụ cận Kapilavatthu, chuyên tâm tu hành, không bao lâu ngài chứng quả A-la-hán.

487

Cách tìm và thay thế văn bản bằng một cú nhấp chuột trong cơ sở dữ liệu WordPress của bạn 0 (0)

2023-04-04 03:20:14

Cách tìm và thay thế văn bản bằng một cú nhấp chuột trong cơ sở dữ liệu WordPress của bạn 0 (0)

410

Cách thêm SSL miễn phí trong WordPress với Let’s Encrypt 0 (0)

2023-04-04 03:20:14

Cách thêm SSL miễn phí trong WordPress với Let’s Encrypt 0 (0)

420

Trưởng lão tăng kệ - Phần 001 - Chương 1 : (I) Subhùti (Thera. 1)

2023-04-04 03:20:14

(I) Subhùti (Thera. 1) Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, trong gia đình vị Cố vấn Sumana, em trai Ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc), được đặt tên là Subhùti. Trong ngày ông Cấp Cô Ðộc dâng cúng vườn Kỳ Viên cho đức Phật, ngài có chứng kiến. Sau khi nghe pháp, ngài khởi lòng tin và xuất gia. Thọ Ðại giới xong, ngài thâm hiểu hai loại giới luật. Ðược Thế Tôn cho một đề tài để thiền quán, ngài đi vào rừng để hành thiền. Sau khi triển khai thiền quán, ngài chứng quả A-la-hán. Rồi ngài bắt đầu thuyết pháp, không phân biệt giới hạn, được trở thành vị Tỷ-kheo đệ nhất về hạnh Từ vô lượng. Khi Ngài đi khất thực, ngài vẫn hành thiền, và khi xuất thiền, ngài mới nhận đồ ăn, và như vậy đem lại công đức lớn cho thí chủ và ngài trở thành vị xứng đáng được bố thí đệ nhất. Do vậy, Thế Tôn có nói: ‘Này các Tỷ-kheo, Subhùti được xem là vị Tỷ-kheo đệ nhất về hạnh từ bi vô lượng, xứng đáng được cúng dường’.

447

Cách trì hoãn việc xuất hiện bài đăng trong nguồn cấp dữ liệu RSS của WordPress 0 (0)

2023-04-04 03:20:14

Cách trì hoãn việc xuất hiện bài đăng trong nguồn cấp dữ liệu RSS của WordPress 0 (0)

422

Cách tạo biểu mẫu nhiều trang trong WordPress 0 (0)

2023-04-04 03:20:13

Cách tạo biểu mẫu nhiều trang trong WordPress 0 (0)

454

Cách liệt kê các bài đăng được lên lịch trong tương lai trong WordPress 0 (0)

2023-04-04 03:20:13

Cách liệt kê các bài đăng được lên lịch trong tương lai trong WordPress 0 (0)

403

Cách dễ dàng xóa hàng loạt tất cả các bình luận WordPress 0 (0)

2023-04-04 03:20:13

Cách dễ dàng xóa hàng loạt tất cả các bình luận WordPress 0 (0)

402

Cách cài đặt Pixel tiếp thị lại / nhắm mục tiêu lại Facebook trong WordPress 0 (0)

2023-04-04 03:20:12

Cách cài đặt Pixel tiếp thị lại / nhắm mục tiêu lại Facebook trong WordPress 0 (0)

409

Cách sửa lỗi ‘Cập nhật khác trong quá trình’ trong WordPress 0 (0)

2023-04-04 03:20:12

Cách sửa lỗi ‘Cập nhật khác trong quá trình’ trong WordPress 0 (0)

417

Cách hiển thị khối quảng cáo trong các bài viết cụ thể trong WordPress 0 (0)

2023-04-04 03:20:12

Cách hiển thị khối quảng cáo trong các bài viết cụ thể trong WordPress 0 (0)

402

Cách gỡ cài đặt và cài đặt lại WordPress 0 (0)

2023-04-04 03:20:11

Cách gỡ cài đặt và cài đặt lại WordPress 0 (0)

412

32 thủ thuật cực kỳ hữu ích cho tệp chức năng WordPress 0 (0)

2023-04-04 03:20:11

32 thủ thuật cực kỳ hữu ích cho tệp chức năng WordPress 0 (0)

415

Cách tắt Xem trước hình thu nhỏ PDF trong WordPress 0 (0)

2023-04-04 03:20:11

Cách tắt Xem trước hình thu nhỏ PDF trong WordPress 0 (0)

409

Kiến thức cơ bản về phần tử kiểm tra: Tùy chỉnh WordPress cho người dùng tự làm 0 (0)

2023-04-04 03:20:10

Kiến thức cơ bản về phần tử kiểm tra: Tùy chỉnh WordPress cho người dùng tự làm 0 (0)

378

Cách sửa lỗi tệp Pluggable.php trong WordPress 0 (0)

2023-04-04 03:20:10

Cách sửa lỗi tệp Pluggable.php trong WordPress 0 (0)

412

Cách hiển thị ngày cập nhật cuối cùng của bài đăng của bạn trong WordPress 0 (0)

2023-04-04 03:20:10

Cách hiển thị ngày cập nhật cuối cùng của bài đăng của bạn trong WordPress 0 (0)

392

Cách chuyển WordPress từ miền phụ sang miền gốc đúng cách 0 (0)

2023-04-04 03:20:09

Cách chuyển WordPress từ miền phụ sang miền gốc đúng cách 0 (0)

401

Cách tắt Trackbacks và Ping trên các bài đăng WordPress hiện có 0 (0)

2023-04-04 03:20:09

Cách tắt Trackbacks và Ping trên các bài đăng WordPress hiện có 0 (0)

396

Cách đặt lại mật khẩu quản trị viên WordPress trên Localhost 0 (0)

2023-04-04 03:20:09

Cách đặt lại mật khẩu quản trị viên WordPress trên Localhost 0 (0)

455

TOP 5 lỗi WordPress thường gặp nhất 2022 0 (0)

2023-04-04 03:20:08

TOP 5 lỗi WordPress thường gặp nhất 2022 0 (0)

387

Tự động cập nhật URL khi thay đổi tên miền trong WordPress 0 (0)

2023-04-04 03:20:08

Tự động cập nhật URL khi thay đổi tên miền trong WordPress 0 (0)

423

Please reload the page to view the responsive functionalities