1 1

Cách xem số điểm năng động , điểm Bang Hội nhiều nhân vật nhanh với AutoJX2 MTViet

2023-03-21 21:15:27

Cách xem số điểm năng động , điểm Bang Hội nhiều nhân vật nhanh với AutoJX2 MTViet

561

Chức năng Gia nhập tân thủ Auto JX2 MTViet

2023-03-21 11:11:00

Tham khảo thêm auto pt team Auto Làm NV tân thủ ( 1 chức năng cũ nhưng hướng dẫn lại) + Chọn acc cần làm + Đặt 1 acc làm chủ key để pt Với chức năng có thể auto 1 lúc nhiều acc Kỹ năng cần thiết là phải biết “PT team” chỉ đơn giản có vậy

770

Hướng dẫn Auto Login Jx2 – chung cho cả Volam2 VNG và not VNG

2023-03-21 10:57:55

Là chức năng tự động đăng nhập Game cho nhiều acc 1 lúc với chỉ vài thao tác , tự động phát hiện và khởi động đăng nhập với những nhân vật chưa login thành công

462

Please reload the page to view the responsive functionalities